Новите носители на наградата на името на Никола Икономов получиха отличията си пред общинските съветници

Новите носители на наградата на името на Никола Икономов получиха отличията си пред общинските съветници непосредствено след единодушното одобрение на местните парламентаристи и на трите номинации. Церемонията се проведе във фоайето на 11 етаж в Община Разград.

YouTube

Докладната записка, внесена от заместник-кмета Добрин Добрев, бе гласувана първа в дневния ред на заседанието на Общинския съвет с подкрепата на 28 присъстващи съветници. Номинациите бяха три, направени от Инициативни комитети, от които на церемонията по награждаването в съответствие с противоепидемичните мерки присъстваше по един човек. С приза се удостояват творци и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, културни и научни институти, читалища, училища, издателства и други институции с принос към популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край. ЦПЛР Център за работа с деца получи наградата за  принос в духовното развитие на младите поколения и стимулиране на техните творчески възможности. От името на Центъра приза получи неговият директор Даниела Куртева. Наградата на името на Никола Икономов бе връчена на Цветанка Кънева за приноса й в развитието на читалищното дело, съхраняване на културните и духовни традиции в общината. От името на бившия читалищен деец в Благоево приза получиха нейната внучка Патриция Колева и дъщеря й Валентина Колева. Детска музикална школа „Илия Бърнев” при НЧ”Развитие 1869” получи наградата за това, че се е доказала през годините като една от емблемите на нашия град, оставила трайна следа в обществения и културен живот. От името на школата наградата получи нейният директор Деян Денчев.

Още преди приемането на първата докладна имаше и друга тържествена церемония – Общинската избирателна комисия обяви своето решение за резултата от частичните избори в село Киченица и новият кмет Юзджан Рамаданов положи клетва.

Октомврийската сесия на Общинския съвет продължи малко повече от 2 часа, с различно мнозинство съветниците приеха всичките 14 докладни, внесени от кметския екип.

Утвърден бе проект на Наредба №25 на Общински съвет-Разград за условията и реда на финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества в община Разград, както и: актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград; одобрение получи годишният отчет относно изпълнението плана за действие на общинските концесии на Община Разград  и на концесионни  договори за 2019 година; одобрено бе и техническото задание за внедряване на система от мобилни сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, позволяващ визуализация и съхранение на данните и други докладни записки.

В дневния ред на сесията бе включен и отговор на питане на общинския съветник Надежда Радославова, но поради нейното отсъствие по уважителни причини от сесията, отговорът не бе представен в зала, а вече е предоставен в писмен вид на автора на питането. 

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе