Обявени свободни работни места в област Разград към 2 ноември

Обявени свободни работни места в област Разград към 02 ноември 2020 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 общ работник, основно образование

YouTube

1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование

1 главен специалист по валидиране (процеси и почистване), висше образование, спец. „Фармация”, „Химия”, „Биология” или сходна, владеене на английски език, компютърни умения  

1 специалист – Измерване и дялово разпределение, висше/средно техническо образование, комп. умения, правоспособност кат. В

2 продавачи, разносна търговия, средно образование, правоспособност кат. В

1 заварчик, основно образование

1 машинен оператор, металообработващи машини, средно професионално образование

1 работник  поддръжка, квалификация „Огняр”, средно/основно образование

3 шофьори , товарен автомобил /международни превози/, правоспособност

5 санитари, основно образование

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения и топлопреносна мрежа, средно образование, квалификация „Огняр котли високо налягане„ компютърна грамотност   

1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, средно техническо образование, компютърни умения 

3 пакетировачи, средно/основно образование

2 разфасовачи, средно образование            

2 готвачи, средно/основно образование, квалификация

1 шофьор, товарен автомобил /международни превози/, средно образование, правоспособност, работа с тахографи и GPS координати, владеене на турски и английски език      

1 рекламен агент, висше образование, спец. „Маркетинг и реклама”

2 лекари, образна диагностика, висше образование, спец. „Медицина”

3 работници товаро-разтоварна дейност, основно образование

6 медицински сестри , висше образование , бакалавър, спец. „Медицинска  сестра”

5 акушерки, висше образование

4 медицински лаборанти ,висше образование, спец. „Медицински лаборант”

16 лекари, висше образование, спец. „Медицина” /различни специалности/

2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. „Рентгенов лаборант”

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:

 – За обучение по време на работа

 1 продавач – консултант

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

2 работници, спомагателни шивашки дейности, основно образование

3 работници в кланица, основно образование

4 пакетировачи, основно образование

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

2 техници/механици, средно образование, спец. „Машиностроене”, за работа в гр. Русе

5 пакетировачи, основно/средно образование, за работа в гр. Разград

11 машинни  оператори, за работа в Русе, основно образование

3 работници, плетачна машина, за работа в Русе, средно образование

5 общи  работници промишлеността, без изискване за образование

**За  всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе