Удължават временните противоепидемични мерки в област Разград до края на месеца

Снимка: Община Разград

С цел да се ограничи разпространението на COVID-19 Кризисния щаб реши да се приложат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Разград, считано от 06.11.2020 г. до 30.11.2020 г:

Представителите на компетентните институции на територията на област Разград – РЗИ, ОД на МВР, ОБДХ, ДИТ, общинските кметове и другите членове на Областния кризисен щаб, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да продължат да упражняват стриктен контрол по спазване на на територията на област Разград на противоепидемичните мерки, постановени със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-626/27.10.2020 г.;

Нови 33 случая на COVID-19 в Разград, за областта са общо 55

Удължава се срокът на действие на приетите с решение ОМП-018/29.10.2020 г. на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград мерки до 30.11.2020 г., както следва:

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни в област Разград не се допускат посещения на външни лица за посочения период. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност;

Да не се провеждат групови празненства на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) в област Разград за посочения период;

5 600 нуждаещи се от област Разград получиха пакети с хранителни продукти

Общинските кметове и кметовете на населени места в област Разград да извършват разяснителната и контролната дейност по спазването на постановените противоепидемични мерки;

Кметовете на общини на територията на област Разград да ограничат провеждането на битаци и ежеседмични пазари в населените места в техните общини до 30.11.2020 г. Функционирането на общинските пазари да продължи при строго спазване на противоепидемични мерки като: спазване на дистанция между търговците, задължително използване на предпазни маски, осигуряване на дезинфектанти, организиране на двупосочно движение на клиентите и т.н.;

Областният управител уреди мобилен рентген за болницата от столичната „Пирогов“

Функционирането на пенсионерските клубове на територията на област Разград да бъде преустановено до 30.11.2020 г.;

Кметовете на общини на територията на област Разград да издадат заповеди, в които да включат противоепидемичните мерки, включени в настоящото решение;

Контролните органи: общинските администрации, РЗИ-Разград, ОД на МВР-Разград, ОДБХ-Разград и Дирекция „Инспекция по труда“-Разград да продължат да изпращат ежеседмични справки за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки всеки петък до 11.00 часа на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград: [email protected].

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе