Ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с проект за толерантността

Днес, 16 ноември, в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ се осъществи съвместният проект с МКБППМН към Община Разград на тема: „Да бъдем толерантни“. Проведе се конкурс за литературно творчество по темата.

Най-отличените участници получиха грамота и награда. Дейностите през този месец са насочени към възпитаване в дух на дружелюбност и взаимопомощ, опознаване културните различия и изграждане на позитивно отношение към децата от различни етноси, деца с увреждания и такива в неравностойно положение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе