Областната епизоотична комисия разпореди превантивни мерки срещу птичия грип

снимка: Papalin4o Photography

Заради данните за нарастване на случаите на птичи грип по дивите птици в Западна Европа и очакваната им миграция, включително и към България, Областната епизоотична комисия се събра на заседание. На него бе разпоредено да се предприемат превантивни мерки, за да не се допусне заболяването да засегне птицевъдството, което е силно развито в региона. Ето какво разпореди комисията, с председател заместник-областния управител Евгени Драганов:

Да се проведат незабавно заседания на Общинските епизоотични комисии в общините на територията на Област Разград и да се набележат конкретни мерки за недопускане на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на съответната община.

YouTube

 1. Кметовете на общини, чрез кметовете на кметства и кметски наместници, да създадат необходимата организация за информиране на собствениците на промишлени птицевъдни ферми; частни стопани, отглеждащи птици в личен двор; ловци; дивечовъди и други лица, имащи отношение към дивите и свободно живеещи птици, относно спазване на общите ветеринарно-санитарни мерки, както следва:
 2. Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми да разпоредят спазване на следните правила:
 • Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите;
 • Забрана за влизане на външни лица във фермите;
 • Ползване на „мокри“ филтри от персонала, пряко зает в производствения процес;
 • Ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в производствения процес;
 • Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици;
 • Водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес;
 • Незабавно сигнализиране на обслужващия ветеринарен лекар и на най- близкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболеваемост или смъртност при отглежданите от тях животни.
 1. Частните стопани, отглеждащи птици в личен двор, да спазват следните правила:
  • Да не пускат извън двора домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици;
  • По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите видове птици;
  • При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците в затворени помещения, за да се избегне контакт с други свободно живеещи птици;
  • При поява на каквото и да е заболяване или смърт на птици, незабавно да уведомят обслужващия ги ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
  • Да не се пипат заболели или умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях.
 1. Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и др. да спазват следните правила:
  • Да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност при тях;
  • Да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакт с умрели птици и такива с променено поведение.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на общини, а чрез тях до кметовете на кметства и кметски наместници, за изпълнение

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе