Съдилищата ще изпращат е-призовки

Съдилищата ще могат да изпращат по желание призовки, съобщения и книжа по електронен път, използвайки Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавната агенция „Електронно управление“. Висшият съдебен съвет реши да предостави възможност на съдилищата, по преценка на административните ръководители, да използват Системата на ДАЕУ, като това трябва да е посочено изрично на техните интернет страници. Системата ще се използва пълноценно, ако и адвокатите се регистрират в нея, но това вече е въпрос на добра воля, смятат от ВСС.

Още през май тази година ДАЕУ обяви готовност да осигури достъп на съдилищата, след подаване на заявление за присъединяване от Висшия съдебен съвет. Системата за сигурно електронно връчване дава възможност да се изпращат съобщения и съдържащи се в тях документи, като авторството, момента на изпращане и получаване (връчване), се удостоверяват от трета независима страна – ДАЕУ, чрез квалифициран електронен и времеви печат. Чрез Системата се издава и електронна квитанция. Възможностите и сигурността на ССЕВ са били демонстрирани на част от ВСС, които са се уверили в нейната надежност.

YouTube

Към момента в ССЕВ има регистрирани над 92 000 физически лица, над 5100 фирми, над 1290 административни структури и над 4600 лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Изпратени са над 600 000 съобщения.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе