Утвърдиха датите на религиозните празници през 2021 г.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2021 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 5 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светни“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

YouTube

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам – на 12, 13 и 14 май, Курбан байрам на 20 и 21 юли и Рождението на Мохамед – 17 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 29 март – Песах, 17 и 18 май – Шавуот, 7 и 8 септември – Рош Ашана и 16 септември – Йом Кипур.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 28 март – Цветница, 4 април – Възкресение Христово, 11 юли – Преображение Господне, 15 август – Успение Богородично, 12 септември – Кръстовден.

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 28 март, Рама Навами – 21 април, Нарасимха Чатурдаши на 25 май, Кришна Джанмапггами на 30 август, Ратха Ятра – на 18 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 26 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 27 март.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени: 12 февруари – Нова година, 8 април – Денят на Буда (Весак), 24 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.

Бахайска общност в България – 20 март Ноу Руз, 20 април – Резван, 23 май – декларацията на Баб, 28 май – възнесението на Бахаулла, 9 юли – Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла – 7 ноември.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе