МКБППМН-Кубрат награди деца в конфликт със Закона, показали положителна промяна

Различното награждаване – това беше акцентът на МКБППМН-Кубрат в навечерието на Коледа. В дейността си комисията много държи да показва непрекъснато стимулиращо и подкрепящо отношение към деца с проблеми в поведението, общуването или социализацията. Оценката и одобрението на възрастните за децата означава много. Това важи еднакво за всички деца и надарени и с проблеми. Всеки жест за тях е стимул и мотив за бъдещите им десйствие. Целта е да снижим броя на децата в конфликт със Закона.

13 от общо 24-те деца поставени под надзор на обществен възпитател през 2020 година, показали усърдие и старание по време на оздравително-корекционната работа, заслужено в навечерието на Коледа получават стимулиращи жестове. Желанието им за промяна, изразяването на съжаление за предишни постъпки, активното им участие по време на допълнителна работа са стъпка в превръщането на минусите в плюсове.

„По време на консултациите подкрепа и участие имаше и от родителите им, което направи процеса още по-резултатен и ефективен. Работата на обществения възпитател не освобождава родителите от техните права и задължения, а напротив показва вярната насока, когато имат проблеми с подрастващия. За да помогнем на едно дете да поеме по верния път, трябва да му вдъхваме непрекъснато кураж, да го поощряваме, стимулираме, струва си , когато виждаш положителните промени в поведението, мисленето, нагласите на детето, радостта у неговия родител“, научаваме още от секретаря на комисията д-р Н. Карагьозова.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе