12 докладни записки прие на последното за годината заседание Общинският съвет

Общински съвет-Разград прие 12 докладни записки на последното си заседание за 2020 г., а отхвърли други 5.

Съветниците приеха изменение в Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, свързано с възможността да се освобождават различни институции от такса смет. Така остава в сила каузата, според която читалищата, детските градини, детските ясли, училища са освободени от тази такса. С друга докладна, свързана с Наредба №14, бе взето решение за освобождаване от такса за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. Съветниците дадоха съгласие Община Разград да кандидатства за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Топъл обяд по време на пандемия от COVID-19” по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагате 2014-2020”, както и за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” за 144 потребители.

Сред неприетите докладни бе тази за одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци за 2021 г. Аргументите на местната управа за увеличаване на такса смет бяха свързани с факта, че нараства големият дисбаланс между недостатъчните приходи от такса битови отпадъци и увеличаващите се разходи за дейност „Чистота“. Таксата не е променяна от декември 2014 г., в който период 3 пъти е увеличен размерът на отчисленията, които всяка община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда. В същото време има и разлики между събираемостта в общинския център и останалите населени места, поради което се налага дофинансиране на сметосъбирането по селата – в Разград към момента събираемостта е 81%, а в Ясеновец например – 39%. Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев призова съветниците да помислят за реалното състояние на общината и да вземат решение, вследствие на което да не се стига до тежка ситуация с боклука през лятото н 2021 г. Предложението бе в Разград такса смет от 3,3 промила да стане 4 промила, а в останалите населени места – да е между 5,50 и 25 промила. По време на дискусията общинският съветник Елка Неделчева предложи друг вариант на размера на такса смет – по 10 промила за всички села и 3,9 промила за общинския център. И двете предложения обаче не събраха необходимото за утвърждаването им мнозинство – 6 съветници ги подкрепиха, 17 бяха против, а 7 гласуваха „въздържал се”.

Съветниците не одобриха и докладните: за ценоразписа за продажба на дървесина от ОП”Разградлес”; за извършените корекции на бюджета през третото тримесечие на 2020 г., не се съгласиха и да бъде разделен поземлен имот с площ 457 633 дка във връзка с подготовка за включване на Община Разград в т.нар. „Зелена сделка”; както и с продажбата на общински терен от 358 кв.м. в Западна промишлена зона.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе