След решение на Общинския съвет в Кубрат закупуват нов компютърен томограф-скенер за местната болница

Снимка: Община Кубрат

Вчера, 24 февруари, се проведе второто редовно за 2021 година заседание на Общински съвет–Кубрат. На него бяха разисквани и гласувани общо 14 докладни записки.

Двадесетте присъстващи съветници приеха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. На сесията бяха приети бюджетната прогноза на Общината за периода 2022– 2024 година относно постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както и наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на местния парламент, свързана с овладяването популацията на безстопанствените кучета.

Снимка: Община Кубрат

По време на сесията бяха определени пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година. Общинарите дадоха „зелена светлина“ и за ползването на дървесина от общинските горски територии през 2021 година. На заседанието беше приет общинският годишен план за младежта, както и годишния план за социалните услуги за 2022 година. Само с един „въздържал се“ и с 19 гласа „за“ беше прието да бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Многопрофилната болница в Кубрат. На съветниците бе разяснено, че за сумата до 300 хил. лева трябва да бъде закупен нов компютърен томограф-скенер, тъй като сега действащият бил произведен през 1992 година и е вече морално и физически остарял. Допълнителна информация по този въпрос даде и управителят на общинското лечебно заведение д-р Павлина Мичева.

В края на заседанието присъстващите се включиха с финансови средства в подкрепа на Силвия Петрова – съпруга на бившия общински съветник и общественик Павлин Петров, който изгуби битката с коварно заболяване.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе