Общинският съвет-Разград прие Бюджет 2021

Общински съвет-Разград прие Бюджет 2021 на Община Разград на заседанието си днес. Обсъждането продължи близо 3 часа, местните парламентаристи имаха много въпроси към вносителите, както и 3 предложения за изменение на различни параметри от бюджетната рамка.

Проектът за бюджет бе представен от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев. Общият обем на бюджета е 63 785 794 лева, това е първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка.

YouTube

Три бяха предложенията, направени в заседателната зала, но и трите не получиха мнозинство. Те бяха за промяна на съотношението в основните показатели – дължина на улиците и население – при разпределението на средствата за селата, според проекта то бе 80 към 20, а предложението бе за 50 на 50. Не бе одобрено и предложение към организирането на конкурса за млади пианисти „Димитър Ненов” да се насочат по 2300 лв. от две други пера в културната сфера – художество пресъздаване на факти и събития от миналото на Разград и участие в значими международни изяви. Третото предложение, което не получи подкрепа, бе за увеличаване с 6000 лева на субсидирането на шахматен клуб „Абритус”, аргументът на мнозинството съветници бе, че подпомагането на спортните клубове се извършва съобразно Наредба 25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества в община Разград.

Съветниците, които подкрепиха бюджета, го нарекоха  балансиран и устойчив, бюджет на действията.

Докладната получи подкрепа от 18 общински съветници, 8 гласуваха „против”, а 5 не участваха в гласуването.

Преди началото на дискусията по бюджета във връзка със запитвания от съветници Кметът Денчо Бояджиев ги уведоми за подробности относно отпускането на средства от Министерски съвет за ремонт на бул. „Априлско въстание” и ул. „Странджа”. Той заяви, че преди вземането на решението от правителството е изразил неудовлетвореност пред министър-председателя Бойко Борисов във връзка с първоначално предвидената сума от 1 000 000 лева и е успял да го убеди, че за ключови за града улици са необходими повече средства. Отпуснатото финансиране е 1 900 000 лв., като има ангажимент и за допълнителни средства за възлови проекти. Кметът съобщи, че се работи по проектиране на Градския парк, като заяви категорично, че не се предвижда изграждане на паркинги в парка, обмисля се той да придобие съвременна визия. Заместник-кметът Добрин Добрев допълни, че основната част от средствата от Министерски съвет ще са за ремонт на „Априлско въстание”, по-малката част ще са за „Странджа” в участъка от фурна „Лазаров” до кръстовището с ул. „Добруджа”. Участъкът от кръстовището с „Априлско въстание” до фурна „Лазаров” ще се ремонтира с целевите средства от общинския бюджет, за което в края на миналата година бе проведена обществена поръчка. За третата отсечка от „Странджа” – от кръстовището с „Априлско въстание” до „Гатко” допълнително ще се търси решение.  

На заседанието си днес местният парламент одобри всички докладни, като особено бе гласуването по една от тях. Във връзка с провеждането на 11 март на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съветниците определиха заместник-кметът Добрин Добрев за представител на Община Разград при невъзможност Кметът Денчо Бояджиев да присъства, но не взеха решение как да гласува представителят на Община Разград по четирите предложения в дневния ред, тъй като и трите възможности за гласуване – за, против и въздържал се – не събраха необходимото мнозинство.

Съветниците одобриха още: Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; Наредба за допълнение на Наредба № 23 на Общински съвет Разград за реда и начина за провеждане на публични обсъждания; Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград и други.

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе