В Кубрат работят по проект в подкрепа на уязвими групи

В изпълнение на Договор по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи в Кубрат се организира и проведе дейност на тема „Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в община Кубрат.

В периода 5-7-ми март 2021 г. бяха сформирани 20 групи с по 10 участника – 5 родители и 5 деца. В тях се дискутираха въпроси, свързани с ползите от образователната интеграция на децата. Целта на дискусиите е осигуряване на подкрепа от родителите и обществото в подкрепа на предучилищното възпитание и подготовката на децата в неравностойно положение.

Мероприятието бе насочено, както към родителите от етническите малцинства, така и към родителите от мнозинството, което е предпоставка за формиране на доверие и толерантност между тях. Срещата приключи с почерпка за всички участници.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе