Национален локдаун в сила от днес

Снимка: ВМА

От днес влизат в сила новите по-строги ограничителни мерки в страната, наложени заради повишаване на заболеваемостта от COVID-19.

Заповедта на здравния министър Костадин Ангел за въвеждането на временни противоепидемични мерки влиза в сила от днес, 22 март, и ще продължи до 23:59 часа на 31 март. Това означава, че на 1 април би следвало всичко отново да отвори. Дали това ще се случи обаче, все още е рано да се каже. От Националния оперативен щаб бяха категорични, че решението дали строгите мерки да бъдат вдигнати след 10 дни ще се вземе в края на периода в зависимост от ситуацията.

Връщат част от мерките за 10 дни, затварят училищата, заведенията, моловете и други търговски обекти

Отново напомняне за противоепидемичните мерки в сила от днес:

 • преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 • преустановява се присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи;
 • преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите обучения и изпити по практика за професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Здравни грижи“, „Фармация“ и „Обществено здраве“ , както и на държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления;
 • преустановяват се присъствените групови занятия в езикови, образователни и обучителни центрове и школи;
 • преустановяват се посещенията в детски градини, детски ясли, детски центрове, клубове и др.;
 • преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
 • преустановява се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и др.), вкл. и на открито (събори, фестивали и др.);
 • не се допускат събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека;
 • преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18-годишна възраст. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика;
 • преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации;
 • преустановяват се посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове;
 • преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се доставки или взимане на храна за дома и офиса;
 • ресторантите на територията на местата за настаняване могат да предоставят храна единствено на гости на мястото за настаняване, доставена в съответните стаи;
 • преустановяват се посещенията в игралните зали и казината;
 • преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене, намиращи се в търговските центрове;
 • преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки;
 • преустановяват се груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната;
 • физическите и юридическите лица – собственици или управители на търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от един човек на 3 кв. м;
 • на пазарите, тържищата и базарите се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Задължително е носенето на защитна маска;
 • работодателите и органите по назначаване организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала;
 • магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа;
 • забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий;
 • в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе