Сектор „БДС“ ще съдейства на гражданите без валидни документи за изборите на 4 април

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  на 04.04.2021г.

Служителите от сектора ще работят на 04.04.2021г. от 08.30ч. до 19.30ч. и на 03.04.2021г.  от 08.30ч. до 17.30ч.

В седмицата преди 04.04.2021г., когато ще се проведат  изборите за НАРОДНО СЪБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или  личен/зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02.04.2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

  За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград или съответното звено на сектор БДС при Районно Управление на МВР за дните от 30.03.2021г. до 03.04.2021 г. от 08.30ч. до 17.00ч. и на 04.04.2021г. от 08.30ч. до 19.00ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за избор за НАРОДНО СЪБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ,СДВР или ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО  СЕ  ИЗДАВА,  ЗА  ДА  ПОСЛУЖИ  САМО  ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  И  Е  ВАЛИДНО  ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  04.04.2021Г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе