МИГ Исперих подкрепя проект за инвестиции в малко зеленчуково стопанство

Председателят на Управителния съвет на Местна инициативна група Исперих Даниел Димитров и земеделският производител Севгин Сюлейман от село Беленци, община Исперих, подписаха договор за изпълнение на проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът е с наименование „Закупуване на малък трактор за обработка на площи със зеленчукови насаждения”.  

Дейностите по него предвиждат доставка и въвеждане в експлоатация на колесен трактор за обработка на зеленчукови култури.

Обща стойност на инвестицията е 40 320 лева, от които 20 160 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено финансиране, осигурено от получателя на евросредствата.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 24 месеца.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе