Разградската библиотека отвори врати при строги противоепидемични мерки

На основание Заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и частичното разхлабване на противоепидемичните мерки от 01.04.2021 г. /четвъртък/ всички отдели на РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград възстановят работа с потребители на библиотечни услуги – Централна сграда и Детски отдел, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Обслужването на читатели в отделите „Заемна за възрастни” и Детски отдел се извършва при строго спазване на физическа дистанция от 1,5 м между посетители и между посетители и служители; като не се допускат повече от 3 /трима/ посетители в зала и задължително със защитни маски за лице.

Престоят на посетители в читални зали – Централна сграда и Детски отдел се ограничава до 1 час и 30 мин. при строго спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице, като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м.

Не се разрешава ползването на настолни компютърни конфигурации от посетители.

Културните мероприятия на територията на РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград – Централна сграда и Детски отдел, могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и др. контактни повърхности и проветряване на помещенията, съгласно установен график.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!Уважаеми читатели и потребители на библиотечни услуги, във връзка със заповед Заповед № РД-01-194 от…

Posted by Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“- Разград on Wednesday, March 31, 2021

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе