Деца от Кубратско рисуваха за конкурса „С очите си видях бедата“

В  Клуб „Емпатия“ към МКБППМН-Кубрат постъпиха рисунки на 8 деца от кубратското село Сеслав  за тазгодишното издание на конкурса на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.  Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2020/2021 година.

YouTube

Рисунките са дело на ученици от 4-7 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с ментор  Севим Куртчу, която провокира учениците чрез рисунки да представят отговорната работа на пожарникаря, необходимостта от формирана на  култура по опазване на собствеността и чуждото имущество от пожари и други природни бедствия и др.

Рисунките ще бъдат предадени съгласно регламента на конкурса в Общинската служба „ПБЗН“-Кубрат за разглеждане и подбор на най-добрите за следващия регионален кръг на конкурса.

МКБППМН-Кубрат подкрепя и оказва съдействие на всички ученици и техните учители, които търсят изявя в извънучилищните дейности, като ги поощрява и мотивира непрекъснато  за  творческа изява, която е сред успешните форми и за цялостно развитие.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе