РИОСВ-Русе с няколко проверки в Кубратско

Снимка: Община Кубрат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности с находища на див божур – в с. Беловец, в землището на с. Подайва и край с. Печеница.

При проверки на място е установено, че растенията край с. Беловец са във фаза на цъфтеж. Там е установено най-голямо покритие – групи средно от около 25-30 екземпляра, предимно в слънчевите участъци на горската територия. Изготвено е писмо до Държавното горско стопанство, които стопанисват находището, да извършат обследване на територията и да предложат подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване на състоянието му.

YouTube

В трите защитени местности не са установени нарушения на режимите, записани в заповедите им за обявяване – бране, изкореняване, палене на огън или други стопански дейности.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе