На 26 май ще бъде редовното заседание на местния парламент в Кубрат

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание на 26 май /сряда/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат. Сесията ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2021-2022г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат.
2. Ново обсъждане на решение № 222 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет – Кубрат.
3. Ново обсъждане на решение № 223 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет – Кубрат.
4. Ново обсъждане на решение № 224 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет – Кубрат.
5. Ново обсъждане на Решение № 232 по Протокол № 18 от 28.04.2021 г. за определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс.
6. Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.938 в землището на град Кубрат.

YouTube

Шест от докладните записки в дневния ред са идентични и са свързани с удължаването на срокове на договори за наем на общински жилищни имоти.

13. Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Кубрат, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2021г.
14. Откриване на Клуб на лица с трайни увреждания и предоставяне на помещение за членовете му.
15. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“.
16. Разни.

Заседанията на постоянните комисии към Общинският съвет бяха проведени на 21 май 2021 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе