Как да получим УКД за мобилното приложение на НЗОК?

Във връзка с разширяването на функционалността на мобилното приложение, за което Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи по-рано, напомняме, че:

Всеки гражданин, който иска да получава нотификации за отчетени дейности през мобилното приложение на своя телефон и не си е извадил уникален код за достъп (УКД), може да направи това във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. Необходимо е гражданинът да подаде заявление за издаване (по образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).

YouTube

Ще получаваме информация на телефона си за отчетени дейности към НЗОК

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез упълномощен от лицето пълномощник. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично от заявителя.

Освен с УКД, има възможността за достъп до приложението и с ПИК на Националната агенция за приходите (НАП).

Така всеки здравноосигурен има възможността сам да контролира дали са използвани по предназначение парите му за здраве, които той е внасял под формата на здравна осигуровка  и да съдейства на практика да се осъществява контролът на гражданското общество в полза на обществения интерес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе