Награда „Златна ябълка“ за ОУ „Отец Паисий“-Разград за принос към правата и благосъстоянието на българските деца

ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград, с директор Мирослав Минков се номинира заради целогодишната и ежедневна благотворителност. В училището се полагат непрекъснати грижи за деца в неравностойно положение:

  • поемане на безплатни обяди на учениците от социално-слаби семейства; полусираци, пълни сираци;
  • привличане на други организации за съвместни благотворителни кампании (Коледа, Великден), насочени към ученици от социално слаби и уязвими групи;
  • включване на всички учители в инициативи за осигуряване на дрехи на социално слаби семейства;
  • осигуряване на електронни устройства на ученици в условията на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда);
  • набиране на средства от българи в чужбина, които ежегодно подпомагат деца от ОУ „Отец Паисий“ в нужда.

Осигуряват се равни възможности с останалите ученици в образователно-възпитателния процес. Ангажират се родителите с образованието и възпитанието на децата им. Разширява се кръгозорът на учениците. Училището работи като социално отговорна институция.

YouTube

Децата получават достъп до качествено образование в крак със съвременните образователни технологии. Подобряват се социално-битовата среда, което осигурява възпитанието на децата като отговорни хора.

Семействата се възпитават да издигат образованието като приоритет и ценност в семейната среда. На учениците се осигурява траен достъп до съвременни електронни ресурси, което им дава възможност да бъдат в синхрон с пазара на труда. Получените дарения възпитават в дух на доброта, съпричастност и благотворителност. Училището се утвърждава като отворена институция, обърната към проблемите на обществото.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе