Обявени свободни работни места в област Разград към 21 юни

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, висше/средно техническо образование

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно образование, квалификация „Огняр котли с високо налягане”

YouTube

1 началник цех, висше образование , спец. „Топлотехника” , компютърни умения

1 диспечер, електротоплопроизводство и пренос, висше образование, спец.”Енергетика”, „Топлотехника”

5 касиери, средно образование

5 обслужващ магазин, средно образование

1 учител по математика и информатика, висше педагогическо образование

1 трудотерапевт, средно образование

2 техник, механик, средно техническо образование

2 контрольор, качество, средно образование

3 охранители, средно общо образование

2 продавач-консултанти, средно образование

1 главен готвач, квалификация

1 помощник-готвач, основно образование

5 работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование

5 пакетировачи, основно/средно образование

5 разфасовачи , основно/средно обазование

2 машинни оператори в производство на стъкло, средно образование

4 санитари, основно образование

2 носач, товарач на стоки, основно образование

2 дезинфектори ,основно/средно образование.

5 общи работници, основно образование

2 машинни оператори, маркиране на стоки, средно образование

2 чистачи, производствени помещения, основно образование

1 електромонтьор , средно техническо образование

10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/

5 медицински сестри, висше образование-бакалавър

5 акушерки, висше образование-бакалавър

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

– За обучение

1 младши юрисконсулт

1 икономист-финанси

 

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 Отчетник, овощна градина – средно образование

1 Барман – основно образование

1 Сервитьор – средно/средно образование

1 Продавач-консултант – средно образование

3 Работник, кланица – начално образование

2 Техник, телекомуникации – средно образование/категория-B

1 Склададжия – средно образование

1 Носач-товарач, стоки – основно образование

1 Пазач, невъоръжена охрана – основно образование

     

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

28 общи  работници,  промишлеността, за работа в Русе

4 пакетировачи, за работа в Разград, основно образование

1 разфасовач, за работа в Разград, основно образование        

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе