Учениците от НПТГ “Ш. Петьофи“ със сертификати за две пробни стажувания

През учебната 2020/2021 година НПТГ „Ш. Петьофи“ работи по проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 70 ученици от VIII и IX клас, обучавани в дуална система в специалностите „Електрообзавеждане на производството“, „Металорежещи машини“ и „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“, проведоха в рамките на два дни пробните стажувания по проекта във фирмите партньори на гимназията: Дружба АД, МАТ ООД, Иноксис ООД, ТЕРМ 2006 ООД, Йотов ООД, Каримекс ЕООД, Овергаз мрежи АД, Газмонтажинженеринг РЗ ЕООД, Братя Ганчеви ООД и Топлофикация – Разград АД. За двете пробни стажувания учениците получиха по два сертификата и стипендия от 10 лв. През следващата учебна година те ще имат възможност да проведат две пробни стажувания и да се запознаят с дейностите и на другите фирми.

YouTube

По проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, беше закупено работно за учениците облекло и лични предпазни средства. По проекта са обурудвани електроработилницата – с маси и екипировка, и работилницата „Топлотехника“ – с инструменти и станции. Предстои закупуване на оборудване и за работилницата по стругарство. Проектът финансира закупуването и на учебници и помагала по предметите от професионална подготовка, и рекламните материали за държавния план-прием за учебна 2021/2022 г. в дуална система на обучение в специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе