1200 безработни се възползваха от услугите на мобилните бюра по труда през юни

През юни близо 1200 търсещи работа лица посетиха организираните в страната мобилни бюра по труда, за да се възползват или да се запознаят с възможностите, предлагани от Агенцията по заетостта, както и да се срещнат лично с представители на бизнеса. Проведени бяха общо 32 събития за комплексна подкрепа, насочена към среща на търсенето и предлагането на пазара на труда в по-малките населени места и специфични региони. 

Експертите, включени в мобилните екипи, предоставиха на посетителите пълния набор от услуги на бюрата по труда, с акцент върху информирането, консултирането и мотивирането за регистрация и ползване на посредническите и специализирани услуги на Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост или включване в обучение. Търсещите работа, които не са клиенти на бюрото по труда, получиха информация за предимствата на регистрацията и бяха запознати с основните права и задължения на регистрираните безработни и с услугите, които могат да получат като такива.

YouTube

По време на събитията безработните бяха запознати с общите принципи за ефективно търсене на работа и с актуалните свободни работни места в съответните региони. Мобилните екипи представиха действащите в момента програми, проекти и мерки за заетост и обучение, в които могат да се включат клиентите на бюрата по труда. Интерес предизвикаха различните опции за стажуване, чиракуване, обучение по време на работа и практика по време на учене.

Експертите на Агенцията по заетостта дадоха възможност на присъстващите да зададат въпросите, които най-често ги интересуват, за да бъдат активни и успешни на пазара на труда. Те отговориха с конкретни съвети и добри практики на споделените проблеми и трудности, които търсещите работа срещат при контакти с работодатели, както и при самостоятелното ползване на информационните канали за търсене на работа. Представени бяха възможностите за участие в Ателие за търсене на работа, индивидуалните психологически консултации с цел оказване на персонализирана подкрепа, а също и професионалното и кариерното консултиране с цел постигане на по-добра ефективност.

От мобилните бюра по труда се възползваха и работодатели, които имат готовност да наемат търсещи работа лица от тези региони. Чрез информация и консултация за предлаганите посреднически услуги и преференции, мобилните екипи ги насърчаваха за наемане, макар и на малко хора. Предоставена бе възможност за директни разговори между търсещи и предлагащи работа. Успоредно с това експертите насочваха безработни и неактивни лица към обявените позиции от представители на бизнеса, заявили готовност да осигурят транспорт и да наемат хора от отдалечени от местоработата населени места.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе