Предстоящо пръскане за комари в Кубратско (ГРАФИК)

Снимка: Община Кубрат

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Община Кубрат информира, че ще се проведе наземна обработка срещу комари по населени места, както следва:

• 12.07.2021 г. – с. Медовене – от 21:00 до 24:00 часа
• 12.07.2021 г. – гр. Кубрат – от 21:00 до 24:00 часа
• 12.07.2021 г. – с. Каменово – от 21:00 до 24:00 часа
• 12.07.2021 г. – с. Равно – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Севар – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Мъдрево – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Тертер – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Бисерци – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Божурово – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Звънарци – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Юпер – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Сеслав – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Беловец – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Горичево – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Точилари – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Задруга – от 21:00 до 24:00 часа
• 13.07.2021 г. – с. Савин – от 21:00 до 24:00 часа

YouTube

ПРЕДСТОЯЩО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИВ изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства…

Posted by Община Кубрат on Monday, July 12, 2021

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе