Над 6 млн. лева са изплатени от НЗОК за извънболнична медицинска помощ за първите 6 месеца на 2021 г. в област Разград

През първото полугодие на 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е извършила плащания към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ: първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ (ДП), в общ размер на 458 039 300 лв., като в тях се включват:

  • здравноосигурителни плащания за извършена дейност;
  • плащанията по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“;
  • плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на COVID-19 съгласно чл. 15а от „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците“.

За област Разград са изплатени общо 6 034 010 лева.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе