Проведе се организационно-техническа среща за бързо стартиране ремонта на Дралфа – Лозница

Днес, 27 август 2021 г., Областния управител на област Разград Иван Борисов проведе организационно-техническа среща с кмета на община Лозница Севгин Шукри за подготовка стартирането на спешен текущ ремонт на Републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – републикански път I-2 Русе – Варна“, след като вчера Агенция „Пътна инфраструктура“ София одобри 317 269,20 лв. с вкл. ДДС за ремонтните дейности. В работната среща взеха участие и заместник областните управители Найден Късов и Драгомир Златев, заместник-кметовете  Мехмед Билялов и Ахмед Ахмед, както и юрисконсултът на общината Хабибе Расим.

На срещата беше направен план за бързо стартиране на текущия ремонт, още през следващата седмица, за да се отговори на очакванията на гражданското общество в общината.

Целта на ремонтните дейности е да се осигури безопасна проходимост на трасето за период около година и половина и включва изкърпване на повредени площи и деформации в пътната настилка. През това време ще бъде изготвен проект за превантивен ремонт на пътния участък, за да може като втори етап да се направи основен ремонт на пътя. Близо 24 км от второкласния път е в недобро състояние и се нуждае от ремонт, за които по предварителни прогнозни оценки ще са необходими около 23 млн. лв.

Пътят е с важно социално и икономическо значение за региона. Свързва община Лозница с Разград, както и съседните общини Търговище и Попово. Трасето е част от направлението Плевен – Варна и е връзка за пътуващите от Северна България към Северното Черноморие. Пътят всекидневно се използва от интензивен тежкотоварен трафик и земеделски машини, обслужващи селскостопанска промишленост в района на Лозница.

Като следващ важен приоритет за община Лозница беше набелязано проектиране и извършване на основен ремонт на пътя от град Лозница до републикански път I-2 Русе – Разград – Варна през селата Ловско, Студенец и Пороище. Според Областно пътно управление – Разград това може да стане през 2023 г.

Освен това Областният управител и кметът на община Лозница обсъдиха и планираха ремонт на пропадания на пътя пред Средно училище „Христо Ботев“ в град Лозница, получили се в следствие на прокарване на водопроводна и канализационна мрежа. Проблемът ще бъде решен от фирмата изпълнител на проекта за В и К инфраструктура и от Областно пътно управление – Разград.

Областният управител заяви, че когато институциите като Областна администрация Разград, Областно пътно управление – Разград и общинските администрации, работят в синхрон може бързо да се отговори на потребностите на жителите на областта.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе