ОУ „И. С. Тургенев“ откри учебната година

С летящ старт Основно училище „Иан Сергеевич Тургенев” открива новата учебна година.  2021- 2022 г. ще бъде едно вълнуващо преживяване за учениците и техните учители, изпълнено с иновативни подходи в обучението.

Училището е включено за втори път в списъка за иновативни училища и тази година се въвеждат два нови учебни предмета, в които малчуганите от първи и втори клас ще изучават – „Кибер свят” и „Дизайн лидерство”. Дизайн лидерството обхваща гражданско образование и възпитание и има за цел да адаптира учениците в социалната среда. Развива личностното им самоопределение и тяхната културна идентичност. Предметът „Кибер свят” има за цел учениците да придобият умения на XXI в. чрез дигитални технологии.

За пръв път в разградското школо се въвеждат и съвременните методи на обучение – моделът 1:1 (едно към едно) и STEM. При моделът 1:1 всеки ученик ще има свое електронно устройство, което ще развие дигиталната компетентност на учениците и ще “стъпи” на технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предмети и проекти. Четири стаи са оборудвани с интерактивни дъски с интегриран образователен софтуер – MozaBook, а ученическите лаптопи с mozaWeb. Учебният инструментариум е с разнообразни илюстрации, 3D модели и анимации, възможности за мултидисциплинарни презентации. Ефектното интерактивно съдържание и вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, ще помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

По този начин се развиват умения за XXI век, а учебните часове са интригуващи. Поощрява се сътрудничество между учениците във всички учебни часове и задачи. Технологиите престават да бъдат изолирана, обособена част на учебния процес и се превръщат в естествен и достъпен инструмент за справяне с предизвикателствата. STEM центърът, оборудван със софтуерни продукти и технологии, цели да повиши интереса на учениците и да развие техните постижения в областта на науките и технологиите. Това е мястото, на което теорията среща практиката. Целта е учениците да получат нови роли, да повишат мотивацията си за учене и да бъде предизвикано тяхното любопитство. Кабинетът по роботика, който е част от STEM центъра,  ще стимулира интереса на учениците към науката и технологиите  чрез занимания с LEGO конструктори. Обучението ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността.

Друга новост в училището са часовете за спортни дейности – шахмат, които ще провежда нов учител по физическо възпитание и спорт. Учениците ще имат възможност да черпят знания и умения от единствения международен гросмайстор по шахмат в Разградска област – Ивайло Енчев. Той е шампион на България във всички възрастови групи от 10 – 20 годишни, а от 19 години е в призовата десетка на спортистите на Разград.

Разградското училище е избрано и стартира участието си в  двугодишна  национална програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Програмата подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. „Училища за пример“ е програма за професионално развитие на цели училищни екипи и се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“.

В предстоящата учебна година продължават заниманията на учениците по най-успешната програма по проектно-базирано обучение в България – учебна програма „Дизайн шампиони” на Red Paper Plane. В програмата са включени учениците от пет паралелки /втори и трети клас/.Интересът към програмата е голям, защото тя развива житейските и предприемачески умения на децата и подпомага професионалното и личното развитие на учителите, които я прилагат. Водещият метод в програмата е дизайн мислене, чрез който учениците се учат, че имат силата да променят света.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе