Продължават ремонтите на улици в Община Разград, тази година са за над 2 900 000 лева

Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на строително-ремонтните работи по обществените поръчки за ремонти на основни улични артерии в областния град и в останалите населени места в общината. Към края на септември голяма част от ремонтите са приключили или са към финализиране, а останалите се извършват в срок и ще приключат до началото на зимния сезон.

YouTube

След изготвяне на работен проект и поредица от съгласувателни процедури активно се работи по изграждане на кръговото кръстовище от временни поставяеми елементи между бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“, в района на Автогара Разград. В дейностите са включени и: подмяна на бордюри, оформяне на габаритите на кръстовището, последвано от технологично фрезоване и полагане на асфалтово-бетонна смес. Строително-ремонтните работи се извършват от „Строймонтаж“ЕАД, срокът за приключването им е 30 календарни дни.

Приключи асфалтирането на 400 м. от ул. „Странджа“ – от ул. „Дунав“ до ул. „Добруджа“. Напредва и работата по другата част от обществената поръчка „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“, гр. Разград“. Два пласта асфалт са положени по южното платно на бул. „Априлско въстание“ от изхода за Попово до Автогара Разград, а по северното платно на същия участък в момента се полага първият пласт асфалт. След приключване на асфалтирането на „Странджа“ и „Априлско въстание“ и преди полагането на хоризонталната маркировка ще бъдат изградени  общо 8 повдигнати пешеходни пътеки – 1 на „Странджа“ и 7 на „Априлско въстание“. Общата стойност на ремонтните работи по обществената поръчка, изпълнявана от „Строймонтаж“ЕАД, е 1 583 333,33 лв. без ДДС.

Ремонтите по населените места в Община Разград вече приключиха. По обществената поръчка с предмет „Текущ ремонт на улици в населените места на Община Разград“ работи „Пътно строителство“АД, стойността й бе 378 733,33 лв. без ДДС. По нея бяха извършени ремонти на улици в 19 населени места, като конкретните участъци бяха предложени от селските кметове след провеждане на общоселски събрания. 

Активно се работи и по обществената поръчка с предмет „Извършване на ремонт на улици в гр. Разград и изграждане на алеи в гробищен парк Разград“, която е на обща стойност 616 666,65 лв. без ДДС. По нея работници от „Пътно строителство“АД вече извършиха ремонт на ул. „Кресна“ след изградена канализация, асфалтираха ул. „Бели Лом“ от „Перистър“-сервиз Мотор Ойл до фирма „Спедито“. В момента се извършва ремонт на ул. „Преслав“ – от трафопост Млади семейства до ул. „Сливница“. Предстоящите ремонти по тази обществена поръчка са на: ул. „Пещера“, прилежащи на ул. „Симеон“ – подходи към гаражи и ремонт на паркинги и междублокови пространства ж.к. „Орел“.

Така на практика заедно с ремонта на 490 метра от ул. „Странджа“, включващ изграждане и на кръгово кръстовище до магазин „Билла“, който завърши през юни, през настоящата 2021 г. Община Разград извършва със собствени и отпуснати от държавния бюджет средства ремонти на улици на обща стойност над 2 900 000 лева без ДДС. По-голямата част от ремонтите се извършват без затваряне на пътни участъци или с кратковременно затваряне, за да не се създава неудобство за гражданите. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе