Днес е Международният ден на възрастните хора

Днес, 1 октомври, е Международният ден на възрастните хора.

На 14 декември 1990 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации определя 1 октомври за Международен ден на възрастните хора. Това беше предшествано от Виенския международен план за действие за застаряване, който бе приет от Световната асамблея за борба със застаряването през 1982 г. и одобрен по-късно същата година от Общото събрание на ООН. През 1991 г. Общото събрание приема Принципите на Организацията на обединените нации за възрастни хора, а през 2002 г. Втората световна асамблея прие Мадридския международен план за действие за застаряване, за да отговори на възможностите и предизвикателствата на застаряването на населението през XXI век и да насърчи развитието на обществото за всички възрасти.

Кметът на Исперих с поздрав по случай Деня на възрастните хора

Почти 700 милиона души вече са над 60-годишна възраст. До 2050 г. 2 милиарда души – над 20% от населението на света, ще бъдат на възраст 60 или повече години.

Кметът на Кубрат с поздрав по случай Деня на възрастните хора

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе