Стартира процедура за кандидатстване за работни места по Програма „Старт на кариерата”

Стартира Процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2022 г., като заетостта на младежите е 12 месеца.
Могат да кандидатстват:

  • Младежи до 29 г., ненавършени до 29.10.2021 г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” („специалист”), „бакалавър”, „магистър” или „доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.
  • Съгласно критериите за кандидатстване, кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
  • Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
  • Кандидатите трябва да бъдат регистрирани в дирекции „Бюро по труда” като търсещи работа лица към датата на подаване на заявлението за кандидатстване по Програмата, а към датата на насочване към работно място, за което са одобрени от работодател – като безработни лица, търсещи работа.
  • Кандидатът подава в един екземпляр на хартиен носител Заявление за кандидатстване (Приложение 6) или по електронен път. В сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за програмата „Старт на кариерата” е налично и активно електронното заявление от кандидати за работните места в централните ведомства и поделенията им.
  • Линкът към електронното заявление е: https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8

Още информация може да се получи на сайта на Агенцията по заетостта; на място в Дирекция „Бюро по труда” Силистра, бул.”Македония” №167 или на тел. 086/ 823 857.

YouTube

Крайният срок за депозиране на документите от кандидатите за участие по Програмата е 29.10.2021г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе