В Исперих се проведе среща по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

При засилен интерес в заседателната зала на община Исперих се проведе информационна среща с граждани във връзка с информация на…

Временно се отлага стартът на процедурите „Национална EURES мрежа“ и „Детски кътове“

Анонсираните по-рано процедури „Национална EURES мрежа“ – Компонент 2 и „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)…