Окръжен съд – Разград открива процедура за включване на експерти в списъка с вещи лица

Окръжен съд – Разград стартира процедура за прием на документи за включване на нови експерти в списъка с вещи лица за съдебния район на Окръжен съд – Разград. В срок до 30 септември 2022 г. се приемат предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещите лица и предложения за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд – Разград, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 ЗСВ.

Специалисти, които желаят да бъдат включени в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд – Разград, следва да представят предложения в съда съгласно чл. 399, ал. 2 от ЗСВ. Предложения могат да се правят и от министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, съгласно чл. 399, ал. 1 от ЗСВ. 

YouTube

Кандидатите за утвърждаване в списъка на вещите лица трябва да отговарят на изискванията по чл. 7 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

За включване в списъка на вещите лица, кандидатите подават необходимите документи съгласно чл. 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Образците на документите и повече информация е обявена на интернет страницата на Окръжен съд – Разград – https://razgrad-os.justice.bg/, раздел „Информация за съда“ – секция „Полезна информация“ – Вещи лица.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе