РЗИ-Разград с информация относно новите противоепидемични мерки

Във връзка с издадената заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 21.10.2021 г.:

  1. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.
  2. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
  3. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
  4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.
  5. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.
  6. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито. 
  7. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.
  8. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
  9. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

Въведените противоепидемични мерки по т. 1,2,3,4,5,6,7,8,и 9, може да не се прилагат при следните условия:

YouTube

а) 100% от персонала в съответния обект и клиентите са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе