Районен съд-Исперих въвежда ограничителни мерки от понеделник

Заради усложнената епидемиологична обстановка и установената висока заболеваемост от COVID-19 сред служители от специализираната администрация в Районен съд-Исперих, от понеделник, 01.11.2021 г. се налага спешна реорганизация на работата на съдебната институция. Според издадената днес от административния ръководител-председател заповед, въведените ограничителни мерки, които са съобразени и с указанията на ВСС, ще са в сила до 12.11.2021 г.

В този период магистратите ще отсрочват делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, а при необходимост срокът ще бъде удължен.

YouTube

От идния понеделник съдебните служители преминават на сменен график на работа на ротационен принцип. Съдиите, които не са в график на дежурство ще работят дистанционно, държавният съдия-изпълнител – преди обяд, а съдията по вписвания – след обяд.

Заради наложени карантинни мерки на призовкаря на съда се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа, с изключение на делата по спешни съдебни производства, за които призоваването ще се извършва по телефон или по електронен път.

Ограничава се достъпа на граждани и адвокати до всички служби в съда, като работното време при неотложна необходимост е от 9,30 до 12,30 часа. Граждани ще бъдат допускани до съдебни зали само в случаите, когато са призовани по конкретно дело. Задължително е използването на маска и спазването на физическа дистанция от 1,5 метра.

В началото на следващата седмица специализирана фирма ще извърши пълна дезинфекция на съдебната сграда. Въвеждат се и допълнителни хигиенни мерки като четирикратна ежедневна дезинфекция на всички помещения, и проветряване на два часа.

В периода всички справки е препоръчително да се извършват по телефона, а обменът на съдебни книжа да се осъществява по електронен път или друг подходящ дистанционен начин /електронна поща, сайт на съда, отдалечен достъп  до електронния портал/.

Апелираме към стриктно спазване на наложените мерки, които целят опазване на живота и здравето на всички.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе