СУ „Христо Ботев“ – Кубрат част от проект свързан с правата на човека

Проект „Знания за правата на човека“ цели да осигури на избрани училища в страната инструменти за системна работа за повишаване чувствителността в сферата на правата на човека. Избрани са 10 училища, едно от които е СУ „Христо Ботев“ в град Кубрат. Като част от проекта, училищата ще се включат в серия от обучения и дейности, свързани с правата на човека, и ще развият собствени училищни инициативи на местно ниво.

Ние вярваме, че медиите играят огромна роля в промяната на дискурса относно „различните“ в нашата страна. Затова Ви каним да се включите в три-модулно интерактивно онлайн обучение „Заедно в пъстър свят“, което ще разгледа темата за многообразието и социалната отговорност през призмата на медиите. Заедно ще разгледаме как собствените ни предразсъдъци и стереотипи влияят на отразяването на новини, какви са нашите привилегии и как ни влияят в процеса на взимане на решения и как можем да преодолеем стереотипното си мислене. Обучението е практически насочено и ще се проведе на 13, 14 и 16 декември от 14:30 до 17:00ч. Включвайки се в обучението Вие ще надградите собствените си познания по темата и ще подкрепите училището/ата от Вашата област, които са се включили в проекта.

YouTube

За да заявите желание за участие, моля попълнете този кратък регистрационен формуляр не по-късно от 3 декември 2021. Моля да имате предвид, че обучението е отворено за повече от един представител на медия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе