До 3 декември дистанционно обучение за училища и центрове за личностно развитие в Разград (ЗАПОВЕД)

РУО-Разград издаде заповед за училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на община Разград в периода от 29 ноември до 3 декември включително да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии, освен за учениците от I до IV клас, когато за тях са изпълнени условията по т.20, буква „а“ от Заповед №РД01-890/03.11.2021 на министъра на здравеопазването.

За ученици с местоживеене извън област Разград, настанени за живеене и нощуване в ЦПЛР-Ученическо общежитие-Разград, да се осигурят условия за реализиране на функциите и дейността по чл.5 от Правилника за устройсто и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища, обн. 23.04.2021 г., при спазване на всички епидемиологични мерки.

YouTube

Заповедта се издава при условията на чл.73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, предагогическите специалисти и другите служители в образователните институции на община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе