Нов съдебен администратор встъпи в длъжност в Окръжен съд – Разград

Вяра Тодорова встъпи в длъжност като съдебен администратор в Окръжен съд – Разград. Административният ръководител-председател на Окръжния съд Лазар Мичев я представи пред зам.-председателите на институцията, съдиите и съдебните служители.

Мичев припомни, че Тодорова не е нов за системата човек, от години е в Административен съд – Разград и има натрупан опит в работата, който ще й бъде полезен при изпълнение на задълженията на новата позиция. Длъжността е от особена важност за всеки съд, в частност и за Окръжен съд-Разград, в този смисъл съвсем оправдани са и високите очаквания към г-жа Тодорова за подобряване на организацията и повишаване на ефективността в работата на администрацията, подчерта в своето приветствие Мичев, като й пожела успехи на новото работно място.

YouTube

Вяра Тодорова бе избрана след проведен конкурс като получи най-висок общ сбор от точки от писмения и устния изпит – 108,99 т. До финалния етап конкурсната комисия допусна общо 14 души.

Длъжността е пряко подчинена на председателя на съдебната институция. Съдебният администратор ръководи общата и специализираната администрация в съда и осигурява организационната връзка между административния ръководител, съдиите и администрацията.

Тодорова е завършила „Индустриален мениджмънт“ в Технически университет – Варна. През 2002 г. защитава магистърска програма  „Финанси“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново, а през 2007 г. придобива специализация по специалността „Публична администрация“ – „Европейска административна практика“.

От юни 2017 г. до сега заема длъжността административен секретар в Административен съд-Разград, а преди това близо 8 години работи като касиер в същата институция. Има натрупан професионален опит като главен инспектор и социален работник.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе