Окръжен съд Разград актуализира мерките за достъп до сградата на Съдебната палата

Със Заповед на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев се актуализират мерките за достъп до сградата на Съдебната…

Окръжен съд потвърди мярката „задържане под стража“ на мъж от Яким Груево, откраднал от магазин 70 лева и две кутии цигари

Тричленен състав на Окръжен съд Разград потвърди определението на Районен съд Исперих, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение…

Плексигласови прегради ще гарантират живота и здравето на магистрати, граждани и служители в Разградския съд

След предприетите мерки за нормализиране работата на Окръжен съд Разград и при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания срещу разпространението на…

Окръжен съд Разград възобновява връчването на призовки, книжа и съобщения по всички дела

Със заповед на и.ф. Административен ръководител – Председател Лазар Мичев, Окръжен съд Разград възобновява връчването на призовки, съобщения и книжа…

Още по-засилени мерки за ограничаване риска от разпространение на коронавирусна инфекция в Окръжен съд Разград

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, със Заповед №РД-14-55 от 16.03.2020 г. на и.ф. Административен ръководител – Председател…