7 трапезарии „Топъл обяд“ на БЧК-Разград стартираха дейност

На 2 декември в област Разград стартираха дейността 7 трапезарии „Топъл обяд“ на Български Червен кръст. В продължение на 77 учебни дни 160 деца от социално слаби семейства ще получават топъл обяд през зимните месеци.

Подборът на учениците за топъл обяд е извършен от училищни комисии по критерии, посочени в Правилника на БЧК за предоставяне на храна и визиращи ученици в риск – без родители /кръгли и полусираци/, с един/двама родители – безработни или с увреждане, с осиновители или попечители, застрашени от отпадане от образование.

YouTube

Програма „Топъл обяд“ на БЧК-Разград е добра практика вече 17 поредни години, която е реализирана в общо 27 училища от областта.

Програмата се финансира от Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и средства от дарители в разградска област, събрани чрез фондонабирателни кампании на БМЧК.

С предоставянето на топъл обяд за деца, целта на Български Червен кръст и партньори е да намали риска от отпадане от образование, да създаде условия за равен достъп в училищна среда и подкрепи тяхното израстване чрез редица образователни програми – за здравословно хранене, първа долекарска помощ и предотвратяване на пътен и воден травматизъм и др.

И тази учебна година, предвид ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, са предвидени възможности за реализиране на програмата в случай на преминаване към дистанционно обучение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе