Децата на загинали военнослужещи ще получат допълнителна стипендия

Контролният съвет на Фондация „Деца на Българската армия“ отпусна допълнителна стипендия за деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба и деца на граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия, загинали при трудова злополука, които са избрали да се посветят на офицерската професия. Размерът на средствата е 300 лв. месечно, като те ще се изплащат допълнително към получаваната към момента месечна стипендия от 300 лева. Финансовото подпомагане ще се отпуска на деца, приети да учат редовно в Националния военен университет „Васил Левски“ или висшите военни училища, само във военни специалности и до навършването им на 26 годишна възраст.

Целта на фондацията „Деца на Българската армия” е да подпомага социалната интеграция и личностна реализация на деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба и деца на граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия, загинали при трудова злополука. Към момента фондацията подкрепя материално 26 деца. По случай предстоящите Коледно-новогодишни празници те ще получат и по 500 лв. допълнителна финансова помощ.

YouTube

Всеки, който има желание да направи дарение към Фондация „Деца на Българската армия“, може да го направи по следните начини:

Фондацията има ЕИК по Булстат № BG131408691.  Банковата й сметка е разкрита в Първа инвестиционна банка – централен клон София с IBAN BG76FINV91501215262579 – Първа инвестиционна банка – Банковият идентификационен код (BIC) на Първа инвестиционна банка е FINVBGSF.

Дори и минимална помощ от 1 или 2 лева, но превеждана ежемесечно е достатъчна, за да може децата да получат помощ всеки месец. Даренията са доброволни и стават чрез попълване на декларация в счетоводството по месторабота.

Дарения към фондацията могат да бъдат правени и под формата на SMS на кратък номер 1696 за всички мобилни оператори. Изпращането на SMS или телефонно повикване към кратък номер 1696 струва 1 лев без ДДС.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе