Местният парламент в Кубрат заседава за последно тази година на 22 декември

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 22-ри декември /сряда/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2021 година.
2. Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2022 г.
3. Определяне на основните месечни заплати на кмета на община Кубрат и на кметовете на кметства в община Кубрат, считано от 01.01.2022 г.
4. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2022 г.
5. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година.
7. Удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
8. РАЗНИ.
Заседанията на постоянните комисии към местния парламент ще се проведат на 21-ви декември в заседателната зала на Община Кубрат от 13.30 часа.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе