ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ – Разград с отличия от Национален конкурс за STEM науки

Амбициозната STEM стратегия на училището, насочена към проекто- базирано обучение, фокусирано в надграждане на знания и компетенции, генериране на творчески идеи, комуникация в динамична виртуална и социална среда, предприемчивост и творчество на поколение Алфа с първи резултати: награди и в двете направления, по които е кандидатствано в 5- ти Национален конкурс за STEM науки.

Директорът на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр.Разград, г-жа Милена Орешкова, е удостоена с награда в раздел „DIGITAL EXCELLENCE“ -SUPER STEM учител, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на ИКТ, програмиране и софтуерните технологии, както и дейности, свързани с дигиталните ресурси и инструменти.
Отличие в категорията „STEM AMBASSADOR“ (STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) получава началния учител в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ Емилия Михайлова- Спасова, ментор на образователен проект, в които освен STEM е включен и елемент на изкуства (Art).

YouTube

Добрите STEM образователните практики на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ напускат пределите на Разград и ще бъдат представени на Национална конференция „STEM Образование и иновации“ през април 2022 г. в гр.София.

Приложение на модерен подход към ученето, съчетаващ природни науки, технологии, инженерство, изкуство и математика в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр.Разград STEAM проект „Метеорологична прогноза“ с участие на второкласници от ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр.Разград е отличен в 5-тия Национален конкурс за STEM науки в България. Идейният проект е разработен от началния учител и магистър еколог Емилия Спасова, като продължаваща дейност на мисия „Метеоролог“, част от програма „Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane.

Апробираният интердисциплинарен подход за постигане на знание позволи малките учениците да приложат на практика наученото за времето и неговите елементи, за климата и влиянието на климатичните промените върху живота ни. Използваха знанията си при измерване, изчисления, анализ на получените данни. Представиха свое решение на предизвикателството – как прогнозата може да ни помага да живеем по-добре, и да планираме дните, дейностите и облеклото си. Практическите дейности се реализираха в часовете за Занимания по интереси, част от дигиталната надпревара в училището. Творчески ментор на проекта бе учител ЦДО и музикален педагог Гергана Георгиева. Тя бе арт пътеводител на младите метереолози от планиране на дейностите, необходимите материали, изработката на костюмите и стенографията, също помощник-режисьор и главен видеооператор на продукцията.

Ценен е извода от STEAM проекта- учениците сами намериха отговор на въпроси, като „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе