Млад земеделец от село Брестовене разширява дейността си по европроект

Земеделецът Хюсеин Ахмед от Заветското село Брестовене изпълнява проект в рамките на  подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., научаваме от Областен информационен център-Разград.

Проектните дейности предвиждат увеличаване на икономическия размер на стопанството, като се разшири площта на отглежданите култури – зеленчуци и ягоди.

YouTube

За целта ще бъдат закупени 21 дка земеделска земя, а над 63 дка ще бъде наета. Ще се закупят помпа за напояване и гръбна пръскачка. Получателят на евросредствата ще премине обучение за придобиване на професионални умения и компетентности и ще завърши курс, включващ обучение по основни проблеми относно опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор. Ще бъде разкрито и едно работно място.

За достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на Европейския съюз, стопанството ще бъде регистрирано в Областната дирекция за безопасност на храните – отдел Растителна защита, за оказване на контрол при използване на торове и препарати за растителна защита.

Стойността на проекта е 48 895 лева, изцяло безвъзмедни за бенефициента.

Очаква се проектът да приключи до края на юли 2025 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе