113,73 лв. за MWh газ през март

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 08.02.2022 г. заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за м. март 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В заседанието участваха изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Людмил Йоцов, председателят на СД на дружеството Иван Топчийски и други представители на дружеството.

На 1.03.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД внесе в Комисията изменено заявление за утвърждаване на цена на природния газ за м. март. С него се предлага цена от 113,73 лв./MWh, което е увеличение с 3,5% спрямо утвърдената цена за м. февруари. Двете основни причини за увеличението са ограничаването на добиваните количества от ПГХ Чирен, както и повишените цени на европейските газови борси в края на м. февруари. Добивът от газохранилището „Чирен“ е преустановен и по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в режим на нагнетяване, констатира председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Целта на тази мярка е натрупването на резерви в случай на криза с доставките на природен газ.

YouTube

„Основната роля на новия състав на КЕВР е да използва всички възможни регулаторни механизми, за да бъдат постигани възможно най-добри цени за крайните потребители и специално за битовите потребители. Оттук нататък енергийният регулатор ще одобрява всеки договор или промяна в договорите, които сключва „Булгаргаз“, защото те оказват влияние върху цената на газа за тези потребители“, заяви председателят на КЕВР Станислав Тодоров.  Той настоя  във всяко ценово заявление „Булгаргаз“ да предоставя анализ за възможните алтернативни източници на природен газ, техните цени и доказателства, че компанията е потърсила най-евтиния възможен газ за потребителите.  Според него съществуват възможности дружеството да сключва краткосрочни, средносрочни и дори дългосрочни договори, с които да се разнообразят източниците и да се постигне максимално изгодна цена за бита. Ръководителят на регулатора призова „Булгаргаз“ да разграничи своите отговорности като обществен доставчик и търговец на газ. „Бизнесът има алтернативи да сключва договори с други доставчици, но за битовите потребители източникът на природен газ е само “Булгаргаз“ като обществен доставчик. Затова енергийният регулатор ще е гарант, че правата на тези потребители се спазват и те получават възможно най-добра цена“, подчерта председателят на КЕВР.  

Решението за утвърждаване на цена за месец март 2022 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 07.03.2022 г. В решението ще бъдат отчетени всички данни за ценообразуващите елементи, които са посочени в актуализираното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД, внесено на 1.03.2022 г.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе