Удължават срока на компенсациите заради високите цени на електроенергията до края на март

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи…

Тодоровден е!

Празникът е известен още като Тодорова събота, Конски Великден, Тудорица. Празнува се здравето на конете. Съботният ден от първата седмица…

113,73 лв. за MWh газ през март

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на…

В началото на март МИГ-Исперих ще започне прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Местна инициативна група Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР,…