Информация за украински граждани, пристигащи в България

Срокът на пребиваване на украинските граждани, влезли на територията на Република България при условията на действащия 90 – дневен безвизов режим, може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл.27, ал.2 от Закона за чужденците в Република България / ЗЧРБ/.

Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от правото на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен от Правилника за прилагане на ЗЧРБ, като преди изтичане на разрешения престой, следва да подадат заявление по образец в група ”Миграция” при ОДМВР- гр. Разград, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №8, сл. тел. 084 / 66 00 68 – началник група „Миграция”, e-mail: [email protected].

YouTube

Обръщаме внимание на всички физически лица, които предоставят подслон на чужденци, включително и на украински граждани, че следва в тридневен срок от предоставяне на подслона да уведомят писмено група „Миграция“ или съответното РУ на МВР по местоживеене, като представят паспорта на чужденеца и своите документи за самоличност /присъствието на чужденеца е задължително /.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе