ЕНЕРГО-ПРО подкрепи модернизирането на учебни кабинети в ОУ „Никола Икономов“ в Разград

На 9 март в сградата на ОУ „Никола Икономов“ в гр. Разград представители на ЕНЕРГО-ПРО и училището представиха още един проект, реализиран в рамките на инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“. В основата на идеята на разградското учебно заведение стои обогатяването на учебните кабинети по Физика, Биология, Човекът и природата, като се залага на един нов метод на обучение – STEM. STEM обучението е учебен план, базиран на образование в четири специфични области – наука (Science) технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics) чрез приложни и интердисциплинарни методи. Целта е тези области да бъдат интегрирани в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая, а не да се преподават отделни, абстрактни учебни предмети. Ученици от основното училище демонстрираха пред гостите на събитието реални опити и научни експерименти, извършени с новите материали, закупени с осигурените от ЕНЕРГО-ПРО средства.

YouTube

„Благодарение на съдействието на нашите партньори от ЕНЕРГО-ПРО и тяхната инициатива в подкрепа на регионалните общности осигурихме за повече от 300 деца от 4 до 7 клас, обучавани в нашето училище, един съвременен метод за обучение. Рамката STEM не само учи учениците как да мислят критично, да решават проблеми и да използват креативност, тя подготвя учениците да работят в области, които са готови за растеж. Радваме се, че заедно с ЕНЕРГО-ПРО осигурихме на нашите деца допълнителна възможност да развият ключови умения, като творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициативност чрез иновативен подход на обучение“, сподели г-н Димитър Петров, директор на ОУ „Никола Икономов“.

„Нашата инициатива стартира през септември миналата година с идеята да подпомага местните общности в реализацията на проекти за устойчиво развитие и благосъстояние на различни обществени групи. Вече няколко проекта получиха финансиране от „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“, като с приоритет се одобряват такива, които са иновативни по своята същност и имат дългосрочен ефект за промяна на обществените нагласи“, коментира от своя страна г-н Атанас Колев, председател на УС на ЕРП Север, електроразпределителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО. „Вярвам, че ще дадем положителен пример и за други компании, които въпреки тежката икономическа ситуация, да се стремят към промяна в обществената среда“, допълни той.

Бенефициенти в инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ могат да бъдат детски градини, училища, университети и общини на територията на цялата страна. Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е 5 000 лв. Детайлна информация, както и заявление за кандидатстване са достъпни на https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе