Интерактивен урок на тема “Който сее бури, жъне урагани“ организира МКБППМН-Кубрат

Часът по гражданско образование в 11. а клас в  кубратското средно училище премина с участието на МКБППМН-Кубрат и предизвикателството да разсъждават върху поговорките „Който сее бури, жъне урагани“ и „Жънем в настоящето това, което сеем в миналото, както ще жънем в бъдеще това, което ще сеем днес“. 

YouTube

Класът е разделен  на два отбора, които трябваше да свържат поговорките със ситуации от ежедневието, на които отговарят най-пълно. В края на урока и двата отбора показаха умение да изведат правилните изводи и да излъчат послания.

„Не бива да подклаждаме каква да е негативна ситуация, защото тя може да придобие още по застрашителни размери, не бива да се отговаря на агресията с агресия“ – дискутираха учениците със самочувствие, че се справят с поставената задача.  „Защо е важно да помним миналото, защо е нужно да градим върху него и надграждаме“ пък бяха  част от предложенията на другия отбор.

Ментори на двата отбора бяха учителят по философия и гражданско образование Едиз Акифов и секретарят на местната комисия д-р Надие Карагьозова. Ученичката Ния Данаилова, както и целият клас, бяха изненадани с похвални грамоти от местната комисия за постигнато високи образователни резултати.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе