Техники с позитивни думи за добро настроение в клуб „Емпатия“ към МКБППМН-Кубрат

„Думи вълшебни да знаем и по тях да се познаем“  е новото предложение към малките емпатисти, които търсят позитивното, различното, забавното, хумора в дните на отворени врати и срещи на местната комисия в Кубрат.

За думичките: благодаря, моля, заповядай, обичам те, чуваме най-напред в семейството от нашите близки и то, ако са научени те самите да ги използват, после в детската градини се учим да ги разпознаваме като вълшебните думички и от там нататък се учим да ги използваме в ежедневието и колкото по-често, толкова по-добре. Това е само малка индикация, че им разбираме функцията и значеинето.

YouTube

Защо са толкова ценни и важни, какви чувства предизвикват у този, който ги изрича, и у този, към когато са насочени разсъждаваха учениците доброволци от 4. клас и в интересно решение обобщиха своите предложения.

„Благодаря на…и за….“ Хелин, Деря, Никол, Дилек и Еда върху предварително нарисуваните си ръчички изписаха с думи своите благодарности, които са отправили в последните дни, като се обосноваха защо и за какво. Превъзбудени от интересната и полезна занимавка, малките емпатисти са в очакване на следващата среща, в която ще се прави отново терапия с позитивни думи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе